Pronájem lešení

Pronájem fasádního lešení

Ceník nabízených prací:

 Činnost  Cena bez DPH
 montáž lešení  30 Kč/m2
 demontáž lešení  30 Kč/m2
 pronájem lešení  1,5 Kč/m2/den
 instalace sítí  12 Kč/m2
 pronájem sítí  0,3 Kč/m2/den

Pronájem lešení výtahových šachet

Ceník nabízených prací:

Činnost  Cena bez DPH
 montáž, demontáž a pronájem lešení 1 150 Kč/bm výšky

Paušál za dopravné je do 200 km 2 500 Kč/bez DPH.

Cena atypických lešení nebo lešení nestandartních rozměrů bude stanovena dohodou.