Profil firmy

Společnost STAVBY A LEŠENÍ Růžička, s.r.o. navazuje na úspěšnou existenci stavební firmy Vlastimil Růžička, která vznikla v polovině roku 2000. Ve svých začátcích se firma věnovala rekonstrukcím bytových jader a zateplováním fasád, dokončování rodinných a bytových domů, specializovanou montáží a demontáží atypických lešení a pronájmem systémového a prostorového lešení cca 15 000 m2. Postupem času s rostoucí úrovní a množstvím služeb se společnost rozrůstá o odborně vzdělané a školené pracovníky ve většině stavebních profesí.

V dnešní době jsme schopni realizovat široký záběr poptávaných prací z oblasti stavebnictví. 

Naším cílem a snahou je vybudovat spolehlivou, kvalitně pracující společnost, jako seriózního partnera, při realizaci díla. Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že společnost STAVBY A LEŠENÍ Růžička, s.r.o.
v průběhu existence prokazuje profesionální a podnikatelskou úroveň a schopnost nabídnout veškerým svým zákazníkům v nejrůznějších oblastech stavebnictví komplexní služby včetně nadstandardních záruk za své závazky.

Výsledkem je množství zakázek, které po realizaci slouží k plné spokojenosti svým uživatelům
a prokazují tak úspěšnou cestu firmy k trvalému rozvoji a zároveň s využitím rozvoje nových pracovních technologií ve stavebnictví a vývoje lešení.

Naše společnost prošla částečnou restrukturalizací a navíc jsme od 16.11. 2009 držiteli certifikací norem ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle ustanovení normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008.